Wikier

Elektronikk og prototypelaboratoriet

Elektronikk og prototypelaboratoriets (Elprolab) formål er å bistå ansatte og studenter ved Institutt for elektroniske systemer med praktiske oppgaver, det være seg både design og produksjon av elektronikk. I tillegg drifter elprolabben flere av instituttets laboratorier og vitenskaplige instrumenter.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på: elprolab@ies.ntnu.no

Merk at denne epost-adressen en epost-liste med flere mottakere. Vennligst følg god epost skikk ved bruk av listen.

Har du kretskort eller design som skal produseres eller bestykkes, vennligst følg veiledning for innsending av jobber til elprolab.

Normal leveringstid er ca 1–2 uker. Kortere levering kan avtales dersom spesielle grunner taler for det. Ettersom pågangen hos elprolab er svært varierende vil dette og gjennspeiles i leveringstid. Omfanget av jobben vil og påvirke leveringstid.

Åpningstider: Mandag-fredag 08:00–15:45 (sommer: 08:00–15:00). Lunsj fra 11:30–12:00

Veibeskrivelse

Elprolab holder til i elektro C-blokk, 2.etg, rom C–251. Ved infohjørnet, ovenfor auditoriet EL5, ta opp trappa til 2.etg. Fortsett rett frem til midten av B-blokka og ta til høyre inn i C-blokka. Elprolab er lokalisert helt i enden. (Hvilken blokk du befinner deg i, ser du på romnummerene.)

Kart (MazeMap)

Laserfres

Rundt januar 2017 fikk vi installert en laserfres til å lage kretskort. Denne er av typen LPKF ProtoLaser U4 og gir oss muligheten til å lage kretskort med enda bedre oppløsning på en kortere tid og sparer oss for slitasje av freseverktøy.

3D-printer

Elprolabben har en 3D-printer fra Makerbot som heter Z18. Vi er veldig glad i .STL- eller .THING-filer. Benytt gjerne FreeCAD (se under) når du skal designe filene til modellen din.

CAD / EDA / ECAD programvare

På Elprolab har vi to ECAD programpakker vi har mulighet å gi veiledning i, Altium Designer og Cadsoft Eagle. Vi kan jobbe med både Altium og Eagle filer, men for avanserte prosjekt anbefaler vi bruk av Altium.

Altium Designer

Altium Designer er programvarepakken vi primært bruker for design og utlegg av kretser og kretskort. Altium er et litt tyngre program å starte med, men har vesentlig flere muligheter enn enklere program.

Lisens

Studenter ved NTNU har gratis tilgang til fullversjon av programmet. For å få en lisens, sender du en epost fra en NTNU-adresse med navn, stud-epost, hvilken studieretning og hvilket årstrinn du går.

Ansatte kan gis rimelig tilgang til spleiselag på ansattlisenser.

Lisenshenvendelser sendes til altium-lisens-adm@ies.ntnu.no.

Enkel innføring i Altium

Eagle

Eagle er et enklere design og utleggsprogram. Eagle blir primært blir brukt til undervisning på lavere årstrinn på grunn av lavere brukerterskel og enklere funksjonalitet. Eagle finnes og i en freeware utgave med begrenset funksjonalitet.

Last ned Eagle, og les denne artikkelen for kjapp brukerveiledning om hvordan man setter opp Eagle.

Enkel innføring i Eagle

Hvordan generere Gerberfiler fra Eagle CAD

Circuitmaker

Circuitmaker er et gratis EDA softwareverktøy fra Altium. Dette er et fint alternativ hvis du ikke ønsker å benytte Altium Designer.

FreeCAD

FreeCAD er et gratis 3D modelleringsverktøy som du kan benytte når du skal printe ut deler til prosjektene dine.

Annen nyttig info

Lærling ved Elprolab

Elektronikk og prototypelaboratoriet, Elprolab, har til enhver tid to lærlinger ansatt. Lærlingene utfører de fleste produksjonsjobber ved laboratoriet.

Lærlingene ansettes med et års mellomrom. Hver høst ansettes en ny lærling innen elektronikkproduksjon.

Ønsker du fagbrev som produksjonselektronikker, kan du etter “Data og elektronikk”, 2. året på videregående, søke lærlingplass hos elprolab. Vi søker lærlinger med læreperiode på 2 år. Dersom du melder din interesse via VIGO, vil du bli kontaktet pr. e-post når vi starter søknadsprosessen på våren.

Mer informasjon om stillingen finner du i utlysningsteksten