Wikier

Programvareprodukter

Fico Xpress IVE

English version – Fico Xpress IVE

Programinformasjon

FICO Xpress optimizer er en optimaliseringsoppløsning for lineær programmering (LP), blandet heltall lineær programmering (MILP), konveks kvadratisk programmering (QP), konveks kvadratisk begrenset programmering (QCQP), sekundær konus programmering (SOCP) og deres blandede heltall motparter. Xpress inneholder en generell ikke-lineær løsningsmetode, Xpress NonLinear, inkludert en påfølgende lineær programmeringsalgoritme (SLP, første ordens metode) og Artelys Knitro (andre ordens metoder).

Lisensinformasjon

Volumlisens: Studentversjon er tilgjengelig for alle studenter

Benyttes av Fakultet for økonomi (Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Fico Xpress IVE hos Fair Isaac Corporation


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare