Wikier

Programvareprodukter

Lingdys/Lingright

English version – Lingdys/Lingright

Programinformasjon

Lese- og skriveverktøyet Lingdys/Lingright er utviklet for å hjelpe personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Kombinasjonen av stavekontroll, ordbøker, ordfullføring, skjermleser og kunstig tale gjør at programmet gir omfattende og effektiv hjelp til både lesing og skriving.

Engelsk er det fremmedspråket nordmenn bruker mest, og det forventes at vi behersker dette språket både skriftlig og muntlig. Lingright er utviklet for å hjelpe norskspråklige med å lese og skrive engelsk, både de som har lese- og skrivevansker og de som føler seg usikre på engelske stavemåter. Kombinasjonen av programmets funksjoner gir omfattende og effektiv hjelp til både lesing og skriving.

Lisensinformasjon

Volume lisens: Lingdys/Lingright er tilgjengelig både på Windows og Mac. Programmet kan brukes på alle eksamens-PCer, men må avinstalleres etter eksamen.

Benyttes av Avdeling for studieadministrasjon (Eksamenskontoret).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Lingdys/Lingright hos Lingit


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3069 Visninger