Wikier

English version – Overleaf

Programinformasjon

Overleaf (tidligere ShareLaTex) - "The Online LaTeX Editor" - er en web-basert LaTeX-editor. Flere kan redigere på det samme dokument og i sanntid se hva de andre gjør. Dette er et program for samarbeid om LaTeX-dokumenter. Siden det er et web-basert program, kan du bruke Overleaf overalt hvor du har tilgang til en nettleser. LaTeX-filene blir lagret hos Overleaf. De kan også lastes ned til lokal PC dersom det er ønskelig. Det ferdige dokumentet kan konverteres til en PDF-fil for utskrift.

NTNU har inngått en avtale med fri bruk av Overleaf for ansatte og studenter. Du må registere deg med din NTNU e-postadresse for å få tilgang til programmet.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes av noen fakultet på NTNU.

NTNU har lisens til Overleaf for alle ansatte og studenter. For å få tilgang må du registrere din NTNU-e-postadresse på Overleafs nettside:

https://www.overleaf.com/edu/ntnu

Brukere må legge til sin NTNU-e-postadresse på kontoen for å få tilgang til oppgraderingen. De bør besøke deres brukerinnstillingsside på

https://www.overleaf.com/user/settings,

og legg til sin institusjonelle e-postadresse. De vil bli presentert med en invitasjon til premiumkontoen, der de vil bli bedt om å bekrefte e-postadressen deres. Eventuelle personlige abonnementer kan kanselleres på det tidspunktet.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Databehandleravtale

Overleaf er en samhandlingsstjeneste som krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Overleaf hos Overleaf


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

10784 Visninger