Wikier

English version - AIM-Spice

Programinformasjon

SPICE er en generell analog simulator som inneholder modeller for de fleste kretselementer og kan håndtere komplekse ikke-lineære kretser. Simulatoren kan blant annet beregne DC driftspunkter, utføre transiente analyser, finne poler og nullpunkter for ulike typer overføringsfunksjoner, og utfør Fourier-, støy- og forvrengningsanalyser.

Lisensinformasjon

Gratis programvare: AIM-Spice kjører på følgende plattformer: Microsoft Windows, Linux, MacOS, IOS, Android, Windows Phone.

Benyttes av IE-Fak (Institutt for elektroniske systemer)

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om AIM-Spice hos AIM-Software


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3024 Visninger