Wikier

English version - Textpad

Programinformasjon

Textpad er en generell editor for rene tekstfiler. Denne kan brukes (for eksempel) for koding i forskjellige programmeringsspråk med flere farger for forskjellige syntakser. Dette er ikke bare en erstatning for Windows Notisblokk, men en mer avansert editor. Enten du bare trenger en kraftig erstatning for Notisblokk, et verktøy for redigering av nettsidene eller en programmerings IDE, gjør TextPad det du vil slik du forventer.

Noen viktige egenskaper ved TextPad:

  • Støtte for Windows dra og slipp
  • Klipp og lim fra tekstblokker
  • Støtte for makroer
  • Kan vise kode for bl.a ren tekst, binære filer, C/C++, html og Java
  • Tekstfarger for ulike syntakser
  • Tilpasning av menyer

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av flere enheter på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Textpad hos Helios Software Solutions


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare