Wikier

English version – COGNIsoft

Programinformasjon

COGNIsoft-I er en samling av 12 programmer til kognitiv funksjonstrening som er beregnet til rehabilitering av personer med plutselig oppståtte hjerneskader. Det er spesielt tatt utgangspunkt i treningsbehovet hos ofre for hovedtraumer (for eksempel fra trafikkulykker), men de samme programmer kan være nyttige ved bl.a multippel sklerose og apopleksi (hjerneblødning og blodpropp i hjernen). Noen av programmene er utviklet med henblikk på rehabilitering av symptomer, som oftest ses i forbindelse med apopleksi (hvor man kun kan regne med å påvirke erkjennelsen av symptomet).

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Bare for ansatte, ikke studenter

Benyttes ved MH-fak (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet/fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om COGNIsoft hos COGNIsoft

Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2396 Visninger