Wikier

English version – Box

Programinformasjon

NTNU Box er en skytjeneste for personlig lagring, deling og synkronisering av filer mellom alle mobilenheter som er koblet til Internett. Boks er et alternativ til Dropbox, med avtaler som tilfredsstiller alle relevante krav i norsk lov og forskrifter.

Se nærmere informasjon om *NTNU Box* på Innsida.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig kun for ansatte.

Benyttes ved flere enheter ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Databehandleravtale

Box krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer omBox hos Box


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

8818 Visninger