Wikier

English version – HSC Chemistry

Programinformasjon

HSC Chemistry utfører termodynamiske- og mineralberegninger på en standard datamaskin raskt og enkelt. HSC Chemistry tilbyr kraftige beregningsmetoder for å studere virkningen av ulike variabler på kjemiske system ved likevekt. Hvis brukeren for eksempel oppgir råmaterialer, mengder og andre forhold i nesten hvilken som helst kjemisk prosess, vil programmet gi mengder av produktet som et resultat. HSC gjør også varme- og materielle balanseberegninger av forskjellige prosesser mye lettere enn noen manuell metode. Eh-pH-diagrammer gir en rask måte å studere oppløsning og korrosjonsadferd av forskjellige materialer.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Klassesett for datasal.

Benyttes av NV-fak (Institutt for materialteknologi).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om HSC Chemistry hos Outotec


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3740 Visninger