Wikier

Programvareprodukter

Solibri Model Checker

English version – Solibri Model Checker

Programinformasjon

NB! Solibri model checker har blitt omdøpt til Solibri Office. Dette er tilgjengelig via software center som betalvare. Lisens bestilles gjennom avdeling.

NB! Solibri model viewer har blitt omdøpt til Solibri Anywhere og er tilgjengelig gratis fra produsentens nettsider gjennom brukerregistrering, men ligger ikke i oversikten over betal-programvare vi kan tilgjengeliggjøre til software center.

Solibri Model Checker er utviklet for bruk i BIM-prosjekter. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) (fra engelsk) building information modeling er det man kaller digitale modeller av et bygg. Verktøyet har en lav brukerterskel, som gjør det til et verktøy for flere brukergrupper, også de som ikke sitter og bygger modeller i det daglige. Programmet baseres på IFC, som er en åpent format, som alle "BIM-verktøy" kan eksportere til.

Solibri Model Viewer (SMV) er gratis. Det lar deg åpne filer fra andre Solibri Model Checker (SMC) og SMV brukere, hvor du kan bla gjennom modeller i 3D og legg til kommentarer etter behov.

Lisensinformasjon

Volumavtale: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig på Microsoft Windows og MacOS X.

Benyttes av noen IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk/Institutt for vareproduksjon og byggteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Solibri Model Cheker hos Solibri Inc.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

4409 Visninger