Wikier

English version: 20-sim

Programinformasjon

20-sim er et modellerings- og simuleringsprogram for mekatroniske systemer. Med 20-sim kan du lage grafiske modeller og ingeniørskjema. Med disse modellene kan du simulere og analysere oppførselen til dynamiske systemer. Du kan til og med generere C-kode og kjøre denne koden på maskinvare for rask prototyping og HIL-simulering.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Benytter lisensserver. Et klassesett som kjører via lisenstjener + noen enbrukerlisenser.

Benyttes ved IV-fakultetet (institutt for marin teknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig på institutt for marin teknikk for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: 20-sim


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare