Wikier

English version – Aventa

Programinformasjon

ReSound Aventa 3 er designet for audiologer og høreapparatpersonell. Med Aventa 3 vil du oppleve en profesjonell og moderne tilpasset programvare med en rekke verktøy for å involvere og veilede pasientene dine på best mulig måte.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes ved MH-fak. (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet/fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Aventa hos ReSound


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2571 Visninger