Wikier

Programvareprodukter

Gemini Terreng

English version – Gemini Terreng

Programinformasjon

Gemini Terreng er et norskutviklet 3D-verktøy som brukes i forbindelse med infrastrukturprosjekt i Norge. Verktøyet brukes til prosjektering av modeller for vei, kryss, tunnel, byggegrop og VA. Plassering av ulike terrenginngrep og utført arbeid dokumenteres med funksjonene geometrisk kontroll og multirapport. Modellene brukes i alle faser av prosjektet - både planlegging, prosjektering, oppfølging og dokumentasjon av utført arbeid, og gir 3D-visualisering og animasjon av modell og terrenginngrep.

Gemini Terreng er et komplett verktøy for arealplanlegging (kommune- og reguleringsplan) og prosjektering av boligfelt.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for MS Windows via lisenstjener, bare for ansatte og studenter ved IV-fak (Institutt for vareproduksjon og byggteknikk).

Benyttes av IV-fak (Institutt for vareproduksjon og byggteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Gemini Terreng hos VOLUE


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

4713 Visninger