Wikier

English version – Intrasis

Programinformasjon

Intrasis er verktøy for å lage og kartlegge informasjon i et GIS-miljø. Den er designet for arkeologi. Intrasis er en kombinasjon av en kompleks database og et geografisk verktøy hvor du kan registrere og forholde seg til ulike typer geografisk- og objektinformasjon. Det er et multibrukersystem og data lagres i PostgreSQL. Du trenger også en lisens for ArcGIS Desktop.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver.

Benyttes av Vitenskapsmuseet (Institutt for arkeologi og kulturhistorie). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved VM for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Intrasis hos The Archaeologists, National Historical Museums, Sweden


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2756 Visninger