Wikier

Programvareprodukter

Microsoft Visio

English version - Microsoft Visio

Programinformasjon

Microsoft Visio 365 er et program som raskt og enkelt kan tegne forskjellige typer diagrammer og skjema.

På administrerte datamaskiner blir Visio installert som en del av Office365. For å aktivere Visio på egen datamaskin må du ta kontakt med Orakeltjenesten med begrunnet ønske om å få tildelt lisens.

Les mer om aktivering av Office365.

Lisensinformasjon

Enbrukerlisens: Tilgjengelig for ansatte på administrert datamaskin. Det er til enhver tid kun et begrenset antall lisenser tilgjengelig. Det er ønskelig at man varsler dersom lisensen ikke lenger er nødvendig slik at lisensen kan frigjøres for andre.

Visio finnes også som en egen applikasjon i Office 365 med noe begrenset funksjonalitet. Det er ønskelig at man prøver denne versjonen før man ber om Visio-lisens.

Studenter kan finne MS Visio på Microsoft Azure Education (https://aka.ms/type3)

Benyttes av enkelte brukere på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Les mer om Visio hos Microsoft


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare