Wikier

English version – HEC-RAS

Programinformasjon

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis System) er designet for å utføre en- og todimensjonal hydraulisk beregning for et komplett nettverk av naturlige og konstruerte kanaler. Brukeren samhandler med HEC-RAS gjennom et grafisk brukergrensesnitt (GUI). HEC-RAS-systemet inneholder flere flodanalysekomponenter for: (1) jevn strømning av vannoverflateprofiler; (2) en- og todimensjonal ustabil strømningsimulering; (3) sedimenttransportberegninger av bevegelige grenser; og (4) vannkvalitetsanalyse.

Lisensinformasjon

Gratis:

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk)

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om HEC-RAS hos U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3243 Visninger