Wikier

English version – ImageJ

Programinformasjon

ImageJ (Image Processing and Analysis in Java) er et Java-basert bildebehandlingsprogram. Programmet kan vise, redigere, analysere, behandle, lagre og skrive ut bilder. Det kan lese mange bildefilformater, inkludert TIFF, PNG, GIF, JPEG, BMP, DICOM og FITS, samt råformat. Programmet støtter et antall bilder samtidig, begrenset bare av tilgjengelig minne.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig på Mac, Windows og Linux

Benyttes av NV-fak (Institutt for biologi)

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om ImageJ hos imagej.nih.gov


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2446 Visninger