Wikier

English version – PDF Editor

Programinformasjon

PDF Editor kan brukes til å lage og arbeide med PDF-filer. Dette programmet er et alternativ til Acrobat Pro. Du kan redigere tekst direkte i editoren, bytte bilder eller grafikk, slette sider fra dokumentet eller legge til nye, slå sammen flere dokumenter eller permanent rediger konfidensielt innhold fra filen.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte, men kun på Programfarm.

Benyttes av flere enheter ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om PDF Editor hos PixelPlanet


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

5384 Visninger