Wikier

English version – TESS

Programinformasjon

TESS er et dataprogram som implementerer en bayesiansk klyngalgoritme for romlig populasjonsgenetikk. Det er spesielt nyttig for å søke genetiske barrierer eller genetiske diskontinuiteter i kontinuerlige populasjoner.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig for Microsoft Windows, MacOS X og C++ kode.

Benyttes av NV-fak (Institutt for biologi)

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om TESS hos Laboratoire TIMC


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1708 Visninger