Wikier

English version – Fap2d

Programinformasjon

Fap2d (Frame analysis program -2D) er et program for statisk og dynamisk analyse av 2D rammestrukturer. Programmet kan håndtere mange typer analyser, fra lineær statistikk til jordskjelv analyse.

Se nærmere informasjon om bruk av Fap2d

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. 

Benyttes av IV-fak (Institutt for konstruksjonsteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

ProdusentIV-fak (Institutt for konstruksjonsteknikk)


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2748 Visninger