Wikier

English version – HOMER Legacy

Programinformasjon

HOMER programvare er et kraftig verktøy for å designe og analysere hybride kraftanlegg som inneholder en blanding av konvensjonelle generatorer, kombinert varme og kraft, vindturbiner, solcellepaneler, batterier, brenselceller, vannkraft, biomasse og andre typer inngangsdata.

Lisensinformasjon

Gratis: 21-dagers prøveversjon

Benyttes av IE-fak

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om HOMER Legacy hos HOMER Energy


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2316 Visninger