Wikier

Programvareprodukter

SPSS Sample Power

English version – SPSS Sample Power

Programinformasjon

SPSS Sample Power er et verktøy som kan estimere virkningen av utvalgsstørrelsen på resultatene av ulike statistiske studier ved hjelp av korrelasjoner, ANOVA og andre teknikker. Programmet er utformet for å estimere den optimale størrelsen på prøven som brukes til statistiske studier, og lar deg spesifisere prosjektparameterne og bruker avanserte statistiske teknikker for å bestemme riktig prøvestørrelse.

Merk: SPSS Sample Power er utgått fra porteføljen til IBM og er ikke erstattet av et annet produkt, så siste gjeldende versjon er v.3 for Windows.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av noen fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om SPSS Sample Power hos IBM


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare

3395 Visninger