Wikier

English version – TeamViewer

Programinformasjon

TeamViewer er proprietær dataprogramvare for fjernkontroll, desktop deling, nettmøter, webkonferanser og filoverføring mellom datamaskiner.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig for Microsoft Windows, MacOS X, Linux og mobile enheter.

Benyttes av noen institutter på NTNU.

Merk! NTNU IT sin lisens av TeamViewer er sagt opp, til fordel for ConnectWise. Det finnes fortsatt TeamViewer lisenser ved NTNU, men disse er betalt av institutter. 

Gratisklienten som kan lastes ned fra TeamViewer (se Produsent nedenfor) kan ikke brukes i NTNU sitt nett uten lisens, da vårt nett er å anse som et bedriftsnettverk og krever lisens.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om TeamViewer hos TeamViewer GmbH


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2577 Visninger