Wikier

English version – Visual3D

Programinformasjon

Visual3D er et biomekanisk analyseverktøy for måling av bevegelse og kraftdata som kan samles av nesten alle slags 3D-opptakssystem. Den inneholder de nyeste matematiske teknikkene for optimalisering, signalbehandling og filtrering, invers kinematikk, kompleks biomekanisk modellering, krefter og styrkestrukturer, og mye mer.

Du kan laste ned et frittstående program for å vise en Visual3D-rapport og animasjon som finnes i en CMO/CMZ-fil.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for Microsoft Windows.

Benyttes av MH-fak (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved MH-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Visual3D hos C-Motion, Inc.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2631 Visninger