Wikier

Programvareprodukter

Cisco AnyConnect VPN

English version – Cisco AnyConnect VPN

Programinformasjon

VPN står for Virtual Private Network og lar deg koble til NTNUs nettverk hjemmefra. Dette er nyttig når du skal bruke tjenester og nettsider som bare er tilgjengelige på campus.

Se nærmere informasjon om bruk av *Cisco AnyConnect VPN ved NTNU*

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte

Benyttes ved alle enheter på NTNU

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om AnyConnect VPN hos Cisco

Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

36907 Visninger