Wikier

English version – Git

Programinformasjon

Git er et versjonskontrollsystem for å håndtere alt fra små til store prosjekt. Det kjennetegnes ved å være distribuert og ikke mappehierarki-baser. Git har egne kommandoer (pull og push) for synkronisering med andre repositorier. Dette muliggjør alle-til-alle-synkronisering (ikke bare alle-til-én, som i CVS og SVN).

Lisensinformasjon

Gratis: Git kan brukes på Win, Mac og Linux/Unix.

Benyttes av noen fakulteter på NTNU

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer hos Git hos The Git Development Community


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare