Wikier

English version – Putty

Programinformasjon

PuTTY er en SSH og telnet klient, utviklet opprinnelig av Simon Tatham for Windows. PuTTY er åpen kildekode programvare som er tilgjengelig med kildekoden og er supportert av en gruppe frivillige. Den støtter flere nettverksprotokoller, inkludert SCP, SSH, Telnet, rlogin og raw socket-tilkobling. Den kan også koble til en seriell port.

Lisensinformasjon

Gratis: Tilgjengelig for Windows og Linux/Unix.

Benyttes av noen enheter ved NTNU.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Putty hos Simon Tatham


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2896 Visninger