Wikier

Programvareprodukter

Safe Exam Browser

English version – Safe Exam Browser

Programinformasjon

Digital Eksamen ved NTNU benytter i dag et program fra Inspera, SafeExamBrowser. Dette er et program som låser ned maskinen så en kun får tilgang til selve oppgaven.

Se nærmere informasjon om bruk av Safe Exam Browser ved NTNU.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte. 

Benyttes av alle enheter på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Safe Exam Browser hos Inspera


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

35168 Visninger