Wikier

English version – ActivePerl

Programinformasjon

ActivePerl er en distribusjon av Perl fra ActiveState (tidligere del av Sophos) for Windows, MacOS, Linux, Solaris, AIX og HP-UX. PerlScript var først og fremst en ActiveX-funksjon for bruk med Microsofts Internet Information Services (IIS) som gjør det mulig for programmerere å bruke Perl-basert kode i tillegg til eller i stedet for VBScript eller JScript i sammenheng med webservere som benytter ASP-protokollen. Deretter ble Apache :: ASP opprettet for Apache webserveren, som tillater koding med bare Perl. PerlScript kan også brukes til å skrive Windows Script Host-baserte programmer, som ligner på VBScript.

Lisensinformasjon

Enbrukerlisens: ActivePerl kan benyttes på Windows, macOS og Linux.

Benyttes ved noen fakultet på NTNU.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om ActivePerl hos ActiveState


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2704 Visninger