Wikier

English version – HyperWorks

Programinformasjon

Altair HyperWorks er en åpen arkitektur CAE simuleringsplattform for industrien. HyperWorks inkluderer modellering, lineære og ikke-lineære analyser, struktur- og systemoptimalisering, simulering av fluiddynamikk, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), multifysikkanalyse, modellbasert utvikling og datahåndteringsløsninger.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig på MS Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av Fakultet for arkitektur og design (AD-fak). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved AD-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om HyperWorks hos Altair Engineering Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2093 Visninger