Wikier

English version - X-win 32

Programinformasjon

X-Win32 gjør det enkelt å lage forskjellige typer X Windows-tilkoblinger (XDMCP, REXEC, SSH, etc.) til eksterne Linux- og Unix-servere. Den bruker det grafiske grensesnittet X-Windows og tilhørende programvare fra en Windows-datamaskin.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte.

Benyttes av noen fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Bruk av programmet

X-serveren startes fra Alle Programmer -> X-Win32 -> X-Win32. Når programmet er startet, får vi et ikon til høyre i oppgavelinja nederst på PC-en. Ved å høyreklikke på dette ikonet, får vi ulike valg, bl. annet Help. For ytterligere hjelp, se også StarNet Knowledge Database.

Oppsett av en forbindelse gjøres ved å starte X-Config fra samme meny som programmet startes fra, eller ved å høyreklikke det nevnte X-Win32 ikonet, og velge X-Config. Alle innstillinger gjøres i XConfig-grensenittet. Et sett innstillinger lagres som en Connection.

En Connection kan endres ved å velge Edit i dette vinduet. Oppkopling av en forbindelse gjøres ved å høyreklikke på X-Win32 ikonet i oppgavelinjen og velge en Connection som vi har lagret, evt. å velge Connection og så Launch i dette vinduet.

SSH

Så lenge maskinen du vil koble deg til er konfigurert med støtte for x-forwarding, kan du logge deg inn på maskinen og kjøre programmer via SSH. For å sette opp en SSH-forbindelse kan du bruke følgende metorde:

  • Bruk wizarden i X-Win32, velg SSH som Connection Method.
  • Skriv inn valgfritt navn.
  • Trykk Next, skriv inn hostnavn for serveren (eks. login.stud.ntnu.no)
  • Trykk Next, skriv inn ditt NTNU brukernavn og passord.
  • Trykk Next, velg operativsystem, og trykk Finish.
  • Klikk på ikonet som ble lagt til i listen og velg launch for å starte en terminal.

Du kan også velge å bare kjøre X-serveren og bruke en annen SSH-klient enn den som følger med X-Win32. De fleste SSH-klienter støtter x-forwarding.

Feilmeldinger

Hvis du får en feilmelding som sier

Xlib: connection to "localhost:16.0" refused by server
Xlib: Client is not authorized to connect to Server

er det fordi maskinen, som du kobler deg til, prøver å koble seg til X-serveren din, men er ikke autorisert av X-serveren. Løsningen på dette problemet er å legge maskinen som du kobler deg til i X-Host list. Denne listen finner du under Security-fanen i X-Win32 Configuration-vinduet.

Skjermdump - "Screen Shot"

Merk valget "Screen Shot" når vi høyreklikker på X-Win32 ikonet- vi kan med X-Win32 ta skjermdump - enten av hele skjermen, et rektangel vi avgrenser eller et vindu. En skjermdump kan vi skrive ut, legge i klippebordet eller lagre i en fil (PNG-format). Merk at man kan ta skjermdump av alt som er på skjermen - ikke bare de vinduene fra UNIX-maskinen som X-Win32 har gitt oss. For mer om skjermdump, se HELP.

Lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om X-win 32 hos StarNet Communications


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare