Wikier

English version – JAGS

Programinformasjon

Just another Gibbs sampler (JAGS) er et program for simulering fra bayesianske hierarkiske modeller ved hjelp av Markov-kjeden Monte Carlo (MCMC). JAGS blir brukt til statistiske beregninger på mange områder, for eksempel økologi, ledelse og genetikk. JAGS kan brukes via kommandolinjen eller kjøre i batchmodus gjennom skriptfiler.

Lisensinformasjon

Gratis: JAGS er tilgjengelig Linux/Unix, MacOS X og Windows.

Benyttes av NV-fak (Institutt for biologi)

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om JAGS hos JAGS


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1980 Visninger