Wikier

English version - GLview

Programinformasjon

GLview Inova er et program for 3D visualisering av vitenskapelige beregningsdata for strukturmekanikk og væskedynamikk. GLview utnytter grafikkstandarden OpenGL for tredimensjonal grafikk. Programmet kan behandle store datamengder, og kan lese filer fra en rekke andre programmer.

For informasjon om de 2 programmene, se:

Filformater

GLview kan lese inn filer fra følgende programmer: ABAQUS, ANSYS, FEMAP, I-DEAS, LS-DYNA, MSC.Marc, MSC.Nastran, and RADIOSS. Filformatet GLview bruker er VTF, som er et åpent filformat.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig på MS Windows og Linux via lisenstjener for alle studenter og ansatte.

Benyttes av flere fakulteter på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Databehandleravtale

GLview krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om GLview hos ceetron.com


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare