Wikier

English version – EMTP

Programinformasjon

EMTP er et akronym for Electromagnetic Transients Program. Det er et programvareverktøy som brukes av elektroingeniører til å analysere elektromagnetiske transienter og tilhørende isolasjonsproblemer. EMTP er forløperen til ATP, hvor ATPDraw er et grafisk grensesnitt/preprosessor. Programvaren brukes i undervisning ved NTNU.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes av IE-fak (Institutt for elkraftteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om EMTP hos EEUG.org.

Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2698 Visninger