Wikier

English version – DNV

Programinformasjon

NB! DNV GL har endret navn til DNV.

DNVs løsninger støtter en rekke forretningskritiske aktiviteter, inkludert design og engineering, risikovurdering, ressursintegritet og optimalisering, QHSE og skipsforvaltning.

Det er lisenser for følgende produkter:

Nauticus Hull
Nauticus Machinery
Sesam: Sesam DeepC - Sesam GeniE - Sesam HydroD - Sesam Wind - Sesam Pipeline
Synergi Plant
Maros/Taro
Phast/Safeti

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver

Benyttes ved IV-fak (Institutt for marin teknikk (IMT). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Brukerhjelp:

Produsent: Se mer om Software - Products hos DNV


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1749 Visninger