Wikier

Programvareprodukter

Granta Edupack

English version – Granta Edupack

Programinformasjon

Granta EduPack er et sett av læringsressurser som støtter Materialutdanning på tvers av Engineering, Design, Science og Sustainable Development. Den gir en omfattende database med materialer og prosessinformasjon, kraftige verktøyverktøy, og en rekke støttebøker, forelesninger, prosjekter og øvelser.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Kun for ansatte og studenter ved NV-fak (Institutt for materialteknologi).

Benyttes ved NV-fak (Institutt for materialteknologi).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Granta Edupack hos Ansys Inc.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

3104 Visninger