Wikier

English version – HEAT3

Programinformasjon

HEAT3 er et PC-program for tredimensjonal flyktig og stabil varmeoverføring. Programmet er sammen med den todimensjonale versjonen HEAT2. Programmet er validert mot standarden EN ISO 10211.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Gratis demoversjon.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om HEAT3 hos Blocon


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1919 Visninger