Wikier

English version - Matlab

Programinformasjon

MATLAB er det mest brukte matematikkverktøyet for numerisk matematikk ved NTNU. MATLAB har mer enn 300 forskjellige funksjoner, og kan f.eks. brukes til å løse lineære likninger, differensiallikninger, polynomer og integrasjon, og man kan legge inn egne funksjoner.

MATLABs funksjonalitet kan utvides med "toolboxes" - "verktøykasser" for å løse problemer innen spesielle emneområder. SIMULINK er et verktøy for simulering av dynamiske ikkelineære system. Alt dette gjør MATLAB til et generelt og meget anvendelig matematikkverktøy.

MATLAB har kraftfulle kommandoer for grafikk i 2 og 3 dimensjoner. Grafikken kan eksporteres for bruk i publikasjoner.

MATLAB inneholder et høgnivå programmeringsspråk. Det er også et C- og Fortran grensesnitt.

Om nyeste utgave av Matlab: Release Highlights

Se også: MathWorks Products

Lisensinformasjon

Sitelisens: Lisensen gir tilgang til Matlab, Simulink og 65 verktøykasser (toolbox) på Windows, Mac og Linux maskiner.

Benyttes av de fleste fakultet ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Merk at alle 65 "toolboxer" blir installert automatisk ved standard installasjon. Dette vil kreve opp mot 5GB harddiskplass. Det er sjelden man har brukt for alle, og det anbefales derfor at du velger custom installasjon og kun installerer de toolboxene du har behov for. Skulle du etterhvert få behov for flere, kan disse installeres ved en senere anledning.

Avtale for NTNU

NTNU har en avtale for ansatte og studenter som både tillater enbrukerinstallasjoner og bruk av lisenstjener. Programmet kan installeres på maskiner eid av NTNU og på egne maskiner eid av både ansatte og studenter. Avtalen gjelder også datasaler.

Ved enbrukerinstallasjon vil hver maskin bli tildelt en lisensfil som kun kan benyttes på den maskinen. Matlab kan benyttes uavhengig av å være tilknyttet et nett. Dette er den vanligste måten å bruke Matlab på. Ved bruk av lisenstjener benytter vi en lisensfil som er lagret ved NTNU og som vi knytter oss opp mot via nett. Vi må da være tilknyttet NTNU-nettet for å benytte Matlab - enten direkte eller via VPN fra andre nett.

Lisensiering av enbrukerinstallasjon

Med enbrukerinstallasjon (frittstående installasjon) legges det inn en lisensfil på maskinen din, som gjør at du kan bruke Matlab uten å være koblet til internett. Merk at for slike installasjoner må lisensfilen fornyes hvert år etter at NTNU har fornyet avtalene med MathWorks.

Lisensiering foregår i 3 trinn:

 1. Opprett konto hos Mathworks - den er knyttet til NTNUs navn og epostadresse. Merk at epostadressen må inneholde domenenavnet ntnu.no (studenter: stud.ntnu.no), så bruk NTNU-epostkontoen din. Dette gjøres én gang. Du får en epost fra Mathworks, som du må bekrefte.
 2. Din konto må knyttes til NTNUs lisensavtale. Du må registreres som licensed end user under avtalen.
 3. Aktivering: Du må få en lisensfil for maskina programmet er installert på.

For å utføre trinnene over brukes en aktiveringskode (Activation Key) som er knyttet til avtalen. For å utføre punkt 2 kan du også bruke avtalenummeret.

Du kan utføre punkt 1-3 under installasjon av programmet hvis du er tilknyttet Internett under installasjonen. Mathworks installerer lisensfilen automatisk på din maskin. Den som har konto allerede, vil få utført punkt 1 og 2 .

Installere uten internett - lisensiering

Du kan også installere Matlab uten å være koblet til internett. Bruk File installation key. Da må du være på internett og utføre punktene 1-3 enten før eller etter installasjonen. File installation key er i nedlastningssiden for Matlab i apps.ntnu.no

Konto kan opprettes i Mathworks' lisenssenter. Der kan du også utføre stegene 1-3. Bruk aktiveringskoden og oppgi en identifikasjon av maskina (Host-ID for Windows PC og Linux). Du får en lisensfil på epost eller få overført til maskina. Det kan være lurt å gjøre den klar før installasjonen. Du får samtidig File installation key.

Lisensiering fra Matlab etter installasjon

Du kan også utføre lisensieringen fra Matlab etter installasjon. Det kreves at du er koblet til internett for å gjennomføre prosessen.

 • Velg Help/Licensing/Activate Software. Det installeres også et lite program for å utføre lisensiering.
 • I Windows: velg Programmer, Matlab og Activate Matlab.
 • I Linux: bruk programmet activate_matlab.sh. Vi kan også som første steg få opprettet konto hvis vi ikke har det.
 • I OS X: høyreklikk på Matlab i programmermappa, og klikk på Vis innholdet i pakken. Velg Activate.

Samme bruker kan installere Matlab på flere maskiner under avtalen.

Hvis du har Matlab fra før

Hvis du har installert Matlab allerede, kan du, uten å installere på nytt, endre lisensiering fra lisenstjener til enbrukerinstallasjon. Skulle du ønske å fortsette å være lisensiert med en lisenstjener, er dette også mulig. Ved installasjon av en annen Matlab-utgave enn den du har installert, bruk aktiveringskoden på nytt og få ny lisensfil (punkt 3). NTNU-konto og tilknytning til avtalen er som før (1 og 2).

Fornying av lisens

MATLAB-lisensen varer for ett år av gangen. Når lisensen er i ferd med å gå ut vil du få beskjed når MATLAB startes.

Hvis du starter MATLAB kort tid før lisensen går ut vil lisensfilen automatisk bli fornyet. Du kan også gå til HelpLicensingUpdate Current License for å starte fornyingen manuelt.

Hvis det er lenge siden du sist åpnet MATLAB, kan det være at lisensen allerede har gått ut. Et aktiveringsvindu vil da dukke opp, og du vil bli spurt om å skrive inn brukernavn og passord til din MathWorks-konto (akkurat som du gjorde når du installerte MATLAB).

Les mer om installering og aktivering.

Kom i gang

Introduksjon

I Matlab kan du bruke kommandoen "intro" som vil starte en enkel demonstrasjon med regneeksempler.

En langt mer omfattende demonstrasjon får du av Matlab og dets funksjoner ved å gi kommandoen "demo".

Dokumentasjon og håndbøker

Informasjon om hvordan Matlab brukes kan hentes fra MathWorks: Documentation for MathWorks Product Family (ekstern link).

Merk Getting Started Guide. Denne finnes både under Help og i PDF-utgave.

Verktøykasser (toolbox)

Funksjonene i verktøykassene er tilgjengelig sammen med funksjonene i selve Matlab. Ved å skrive "help" får vi en liste med emner vi kan gå videre med. Av emnene ser vi hvilke verktøykasser som er tilgjengelig. Vi finner f. eks.:

    simulink/simulink  - SIMULINK
    toolbox/control   - Control System Toolbox.
    images/images    - Image Processing Toolbox.
    nnet/nnet      - Neural Network Toolbox.
    nnet/nndemos     - Neural Network Demonstrations and Applications.
    toolbox/optim    - Optimization Toolbox.
    toolbox/pde     - Partial Differential Equation Toolbox.
    toolbox/signal    - Signal Processing Toolbox.
    toolbox/stats    - Statistics Toolbox.

For å få vite mer om hver enkelt toolbox, skriv for eksempel:

help toolbox/pde

Matlab Online

Matlab Online er en tjeneste hvor en kan bruke Matlab fra en nettleser. Vi får interaktiv tilgang til Matlabs brukergrensesnitt – til alle kommandoer og funksjoner. Vi kan utføre beregninger, vi kan lage, lagre og utføre Matlab program (script). Vi kan dele data og filer med andre Matlab brukere.

For mer, se: http://se.mathworks.com/products/matlab-online/

Matlab Mobile

Vi kan utføre beregninger i Matlab fra vår mobiltelefon og nettbrett. Det foregår ingen beregninger i mobilen eller nettbrettet – det foregår I Matlab Online eller i Matlab på en datamaskin.

Vi bruker Matlab Mobile App for Android og IOS. Vi kan sette opp en forbindelse til Matlab Online og til en eller flere datamaskiner på Internett. Datamaskinen kan være en PC, en Mac og en Linux-maskin. Vi kan så utføre beregninger der vi er oppkoplet. Matlab må være startet på datamaskinen vi har koplet oss til, og kommandoen «Connector on» må være utført i Matlab.

For mer, se: http://se.mathworks.com/products/matlab-mobile/

Matlab Drive på PC og Mac

Med denne tjenesten er de samme Matlab-filene tilgjengelig både på våre PC/Mac-er, i Matlab Online og i Matlab Mobile.

På PC og Mac installerer vi Matlab Drive Connector. Det opprettes da en egen mappe på maskina som heter «Matlab Drive Folder». Det er automatisk synkronisering mellom denne mappen og skylagringen som Matlab Online har tilgang til. Dette betyr at alt vi lager i Matlab på en PC og Mac, og som vi lagrer i mappen Matlab Drive på maskina, er tilgjengelig i Matlab Online. Motsatt er alt vi lagrer fra Matlab Online tilgjengelig i vår PC og Mac. Og vi finner det samme i Matlab Mobile.

For mer informasjon og installering av Matlab Drive Connector, se: http://se.mathworks.com/products/matlab-drive/

For litt om bruk av Matlab Online, Matlab Mobile og Matlab Drive, se:
Beregninger med Matlab i nettleser og fra mobiltelefon og nettbrett

Matlab Toolboxer

Disse tar mye plass på harddisken, og det anbefales derfor at du kun installerer de du trenger.

For informasjon om hver toolbox, se: Products and Services

Samspill med andre programmer

Matlab - NAG toolbox

NTNU har Matlab - NAG toolbox. Med denne har ansatte og studenter fra Matlab tilgang til alle subrutiner i NAG (Numerical Algorithms Group) sitt numeriske subrutinebibliotek, og får derved en stor utvidelse av matematiske løsningsmuligheter i Matlab. Denne utgaven av NAG-biblioteket inneholder alle subrutinene i Fortran biblioteket. En trenger ikke installere noen utgaver av Fortranbiblioteket i tillegg. NAG toolbox installeres sammen med andre toolboxer i Matlab og brukes likt med dem. Matlab - NAG toolbox er i mappen campus\Matlab på Progdist. Se filen campus\Matlab\NAG_Installasjon.txt.

Hvordan en får se brukerveiledningen for NAG i Matlab, er vist i filen campus\Matlab\NAG_Installasjon.txt og i "Nag Toolbox for Matlab".

For mer, se: The NAG Toolbox for Matlab og NAG Toolbox for Matlab

Demonstrasjoner og brukerhåndbok: NAG Toolbox - Product Demonstration

YouTube video fra NAG: NAG Toolbox tour

Maple Toolbox for Matlab

Merk at sammen med Maple har NTNU fått Maple Toolbox for Matlab. Med denne toolboxen kan brukere av Matlab benytte programmet Maple. Maple brukes som regel til symbolsk beregning, men er også utviklet til å være et program for numeriske beregninger, og kan derfor også være et supplement til Matlab for slike beregninger. Maple som program for symbolsk beregning er for Matlab-brukere et tillegg og et godt alternativ til Symbolic toolbox i Matlab.

Se Matlab Connectivity og Utvid Matlab ved bruk av Maple og NAG

Brukerhjelp

Studenter ved NTNU kan sende spørsmål direkte til MathWorks - til support@mathworks.se. Skriv på engelsk, da spørsmålet kan bli sendt videre hos MathWorks. Husk å bruke din studentepostadresse, @stud.ntnu.no.

MathWorks online-kurs

Alle brukere som er tilknyttet NTNUs Campus-avtale, blir automatisk registrert i alle tilgjengelige online opplæringskurs. For å få tilgang til opplæring, kan du:

1. Velge http://matlabacademy.mathworks.com
2. Klikk på “View my courses” og log inn med din konto hos MathWorks
Når du er logget inn, vil du kunne se en fullstendig liste over tilgjengelige kurs.
Brukere som ikke er tilknyttet NTNUs Campus-avtale, bør besøke denne siden for å opprette MathWorks-konto.

Lenker

Se også

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Matlab hos The MathWorks, Inc.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare