Wikier

English version - Maple

Programinformasjon

Maple er et kraftig matematikkverktøy. Symbolsk matematikk er Maples hovedoppgave, men Maple kan også brukes til numerisk matematikk, og er et fullstendig ingeniørteknisk verktøy. Et "Maple worksheet" inneholder både beregninger, tekst og grafikk.

Matematiske utrykk skrives ut med standard matematisk notasjon, både på skjerm og skriver, noe som gjør det enkelt å lage høykvalitetsdokumenter. En kan også eksportere formler i Postscript- og LATEX-format.

Maple har også en visualiseringsdel. Med Maple kan en vise funksjoner grafisk både i 2D og 3D. 3D modeller kan raskt og enkelt snus på slik at en kan se dem fra den siden vi ønsker. Grafikk kan animeres slik at en kan se hva som skjer når en endrer en parameter.

Maple har et innebygget programmeringsspråk som gjør det mulig å lage avanserte applikasjoner i Maple. Programmets egne rutiner er skrevet i dette språket og kan inspiseres og modifiseres.

En kan lagre worksheet i HTML-format for publisering på web.

Merk at en kan installere en katalog share med Maple rutiner, pakker og "worksheets" som brukerene har donert. Dette må installeres separat.

For mer om programmet, se: http://www.maplesoft.com/products/Maple/features/

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig for Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av flere fakultet ved NTNU (Institutt for matematiske fag).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Databehandleravtale

Maple krever databehandleravtale.

Status: Under behandling.

Maple og Matlab

Med Maple kommer også programvare for samspill med Matlab - både bruk av Matlab fra Maple og Maple fra Matlab:

Maple toolbox for Matlab - bruk Maple fra Matlab.

Når Maple installeres på en PC hvor Matlab er installert, vil Maple Toolbox for Matlab installeres sammen med Matlabs toolboxer og vises i Matlab sammen med dem. Det er også mulighet å installere denne toolboxen etter at Matlab og Maple er instrallert.

Maple Toolbox for Matlab inneholder en rekke funksjoner for bruk med Maple. Alt en kan gjøre i Maple kan en i tillegg utføre fra Matlab gjennom en kommando som heter maple. Med Maple Toolbox for Matlab er Maple et tillegg et alternativ til Symbolic Toolbox i Matlab, og Maple kan benyttes til numeriske beregninger fra Matlab.

For mer om dette, se Matlab Connectivity og Utvid Matlab ved bruk av Maple og NAG.

Matlab package i Maple, Matlab@Link - bruk Matlab fra Maple

Dette er et sett med funksjoner for utføring av bergninger i Matlab fra Maple og kommandoer for oversetting av Matlab programkodetil Maple programkode.

Det finnes en rekke Maple-funksjoner for direkte bruk i Matlab. I tillegg kan alle Matlabs funksjoner benyttes ved hjelp av funksjonen evalM. I Maple velg Help og Maple Help (eller trykk Ctrl + F1). Skriv "Matlab" i søkefeltet. Da dukker det opp brukerveiledninger en kan benytte seg av, blant annet om funksjonene knyttet til Matlab.

For mer informasjon, se: Matlab Connectivity

Maple Player

Maple Player er et gratis program som lar deg vise og til og med samhandle med Maple-dokumenter for å løse problemer, visualisere løsninger og utforske konsepter når du ikke har Maple.Dens primære formål er å tillate deg å se dokumenter fra kollegaer eller for å prøve den enorme samlingen av Maple-dokumenter som er tilgjengelige fra Maplesoft og Maple-fellesskapet.

For mer om dette og installasjon av programmet, se Maple Player

Maple Cloud

Med Maple Cloud kan du dele dine Maple dokumenter og applikasjoner med andre du samarbeider med - og hente applikasjoner som MapleSoft har lagt ut til alle. Maple Cloud er tilgjengelig med en nettleser og også fra Maple og Maple Player.

For mer om dette, se: Maple Cloud

Brukerveiledning

Nyttige lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Maple hos Maplesoft, a division of Waterloo Maple Inc.


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare