Wikier

English version – Cubase

Programinformasjon

Cubase Pro lar deg redigere og forbedre opptakene dine på en praktiske og effektive måten. Du kan redigere flere spor, kvantifisere opptakene, og lage dine vokale og monofoniske lydopptak med lydredigerings- og tonejusteringsverktøy.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes ved SU-fak (Institutt for lærerutdanning).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Cubase hos Steinberg Media Technologies GmbH

Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2114 Visninger