Wikier

Programvareprodukter

Quick Terrain Modeler

English version – Quick Terrain Modeler

Programinformasjon

Quick Terrain Modeler er en programvarepakke for 3D-terrengvisualisering. Designet for bruk med LiDAR (Light Detection And Ranging), men fleksibel nok til å imøtekomme andre 3D-datakilder. Quick Terrain Modeler gir brukerne muligheten til å jobbe med betydelig mer data, gjengi større modeller, analysere data raskere og eksportere en rekke produkter. Disse fordelene muliggjør veldig kraftig, men likevel enkel og intuitiv terrengutnyttelse.

Quick Terrain Modeler kan visualisere punktene som er samlet i en punktsky, som et rutenett i en DEM (Digital Elevation Model), eller vise begge deler samtidig.

Lisensinformasjon

Enbrukerlisens:  Quick Terrain Modeler kan benyttes på MS Windows.

Benyttes ved VM (Institutt for arkeologi og kulturhistorie). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved VM for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Quick Terrain Modeler hos Applied Imagery.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2567 Visninger