Wikier

English version – S3GRAF

Programinformasjon

S3GRAF er en programvarepakke for reservoarsimulering. Den støtter et bredt spekter av simulatorer i markedet, inkludert Eclipse, CMG, VIP, Nexus, Streamline (FrontSim og 3DSL) og UTCHEM. S3GRAF gjør det mulig for reservoaringeniører å forbedre produktiviteten og gjøre raske og viktige beslutninger. Den innehar funksjonalitet for raskt og effektivt å visualisere og analysere data fra reservoar fra en rekke simulatorer.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig via lisenstjener. 

Benyttes av IV-fak (Institutt for geovitenskap og petroleum). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om S3GRAF hos Sciencesoft Ltd.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2683 Visninger