Wikier

English version – BioNumerics

Programinformasjon

BioNumerics er en programvareplattform som tilbyr integrert analyse av applikasjoner i Bioinformatikk: 1D elektroforese geler, alle slags kromatografiske og spektrometriske profiler, fenotype tegn, mikroarrays og sekvenser. BioNumerics har muligheten til å kombinere informasjon fra ulike genomiske og fenotypiske kilder til en global database og gjennomføre avanserte analyser.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Ordinær lisensen er knyttet til en USB-nøkkel som må være tilkoblet maskinen som skal kjøre BioNumerics. Studenter og ansatte får en evalueringslisens i 1 måned ved å fylle ut kontaktskjema fra produsenten.

Benyttes ved NV-fak (Institutt for bioteknologi og matvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om BioNumerics hos Applied Maths


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2428 Visninger