Wikier

English version – Multisim

Programinformasjon

Multisim er et program for utforming, prototyping og testing av elektriske kretser. Multisim inkluderer mikrokontroller simulering (tidligere kjent som MultiMCU), samt integrerte funksjoner for import og eksport.

Lisensinformasjon

Sitelisens: Multisim er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU. Du kan installere det på din egen PC om du vil. Lisensen dekker dog kun undervisning, ikke forskning (NI Academic Site License - Multisim Teaching Only).

Benyttes av IE-fak (Institutt for elektroniske systemer).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Multisim hos National Instruments


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

4387 Visninger