Wikier

English version – R

Programinformasjon

R (R Project for Statistical Computing) er et gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk. R og dets biblioteker implementerer et bredt utvalg av statistiske og grafiske teknikker, inkludert lineær og ikke-lineær modellering, klassiske statistiske tester, tidsserieanalyse, klassifisering, clustering og andre. R er lett utvidbar gjennom funksjoner og utvidelser, og R-fellesskapet er notert for sine aktive bidrag i form av pakker.

Lisensinformasjon

Gratis: R kompilerer og kjører på et stort utvalg av UNIX-plattformer, Windows og MacOS.

Benyttes av noen enheter ved NTNU.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om R hos The R Foundation


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare