Wikier

English version – Bever Control

Programinformasjon

Bever Control AS spesialiserer seg i datastyrte kontrollsystemer for borrigger, og annen hard- og software for å planlegge, kontrollere, analysere og rapportere drift i tunnel- og gruveindustrien.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for studenter og ansatte. Studenter får lisens for 3 måneder ved å fylle ut kontaktskjema hos produsenten.

Benyttes ved IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Bever Control hos Bever Control AS


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2950 Visninger