Wikier

English version – Ghostscript

Programinformasjon

Ghostscript er en programvarepakke basert på tolk for Adobe Systems PostScript og Portable Document Format (PDF) sidebeskrivelsesspråk. Hovedformålene er rasterisering eller gjengivelse av slike sidebeskrivelsesspråk, for visning eller utskrift av dokumentsider, og konvertering mellom PostScript- og PDF-filer.

Lisensinformasjon

Gratis

Benyttes av noen fakulteter på NTNU

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Ghostscript hos Artifex Software, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2137 Visninger