Wikier

English version – Fiji

Programinformasjon

Fiji er en distribusjon av ImageJ (se tabelloversikten( som inneholder mange nyttige plugins for vitenskapelig bildeanalyse innen felt som biovitenskap.

Lisensinformasjon

Gratis: Fiji kan brukes på Windows, Mac og Linux.

Benyttes av Benyttes av enheter ved NTNU som utvikler programvare.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Fiji hos Fiji


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2212 Visninger