Wikier

English version – Logos

Programinformasjon

Logos kartlegger de ulike delferdighetene i lesing. Samlet gir Logos er godt bilde av hvilke delferdigheter eleven mestrer og hvilke han/hun strever med. Det kan være mange ulike årsaker til at en elev har sporet av i sin leseutvikling. Men Logos kan benyttes for alle typer lesevansker og også for å kartlegge norskspråklig leseutvikling hos minoritetselever. Formålet med Logos er, uavhengig av årsak, å peke på den enkeltes utfordringer og foreslå passende tiltak.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes av SU-fak (Institutt for lærerutdanning).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Logos hos Logometrica


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2711 Visninger