Wikier

Programvareprodukter

IT-kontaktforum

På denne siden finner du informasjon om hva IT-kontaktforum er, hvor det foregår og hvem som kan delta.

English version: IT-kontaktforum

IT-kontaktforum

Hva er IT-kontaktforum?

IT-kontaktforum er en møteplass for ansatte og studenter som er interessert i hva som rører seg på IT-fronten ved NTNU. Dette gjelder så vel IT i forskning, som undervisning og formidling.

Hvor foregår samlingene?

Møtene holdes vanligvis første onsdag i hver måned (unntatt i januar, juli og august) på IT-huben hos IT-avdelingen på Sluppen (Sluppenveien 12 BC, 1. etasje), samt som nettmøte på Teams. Det blir tatt videoopptak av alle presentasjoner som i etterkant blir gjort tilgjengelig på NTNUs Wiki-område for IT-kontaktforum.

Hvordan kan man delta?

Invitasjon til møtene sendes ut via epostlista it-info@it.ntnu.no. For å abonnere på eller melde seg av denne mail-listen må du gjøre følgende:

  1. Påmelding: Send følgende melding til sympa@it.ntnu.no?subject=subscribe%20it-info
  2. Avmelding: Send følgende melding til sympa@it.ntnu.no?subject=unsubscribe%20it-info

Det legges også ut informasjon om møtene på Innsidas kanal «IT på NTNU». Alle IT-interesserte kan følge denne kanalen.